Erhvervsrevisorerne i Vejle ApS er et registreret revisionsanpartsselskab, hvis formål er at drive
revisions- og rådgivningsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Selskabet er stiftet i år 2001, hvor den nuværende ejerkreds som led i et generationsskifte overtog aktiviteterne fra et andet registreret revisionsfirma i Vejle.

Vores revisionsfirma er underlagt revisortilsynets eksterne kvalitetskontrol, hvor der sidst i år 2012 blev afgivet en positiv bekræftelse uden bemærkninger på, at vi som godkendte revisorer har etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem - og at revisors erklæringer på erklæringsopgaver er i overensstemmelse med lovgivningens krav herom.

Afledt at dette kodeks for godkendte revisorers arbejdsopgaver, tilstræber vi at yde en rådgivning overfor vores kunder på et højt  fagligt niveau, således at vi også kan tiltrække både dygtige medarbejdere og kunder, der værdsætter dette værdigrundlag.


 
JENS JENSEN, PARTNER OG REGISTRERET REVISOR


Har arbejdet både som revisor og varetaget ledelsesfunktioner
som regnskabs- og økonomichef igennem 25-30 år.

Har uddannelse som civiløkonom HD(R) og registreret revisor
og er omfattet af revisorbranchens løbende lovpligtige krav til efteruddannelse, for  bl.a. at kunne afgive erklæringer med autorisation.

Fokusområder:
Sætter en ære i at kunne holde sig faglig ajour, ligesom
det er en udfordring at løse nye problemstillinger for et
bredt udvalg af kunder indenfor dansk erhvervsliv.
Tilstræber at kunne fungere som en kompetent sparrings-
partner på ledelsesniveua, men værdsætter også dialogen
med en ny iværksætter, der også har krav og behov for
en rådgiver, der taler et sprog, som kan forstås.
 

Jens Jensen

mobiltelefon 30706949
Mail: jj@eiv.dk
 

 

 
ANDERS KROGSBO, REVISOR CAND MERC.


 

Anders Krogsbo

Mail:  ak@eiv.dk
 
 

 


 
Erhvervsrevisorerne i Vejle ApS - Medlem af Danske Revisorer FSR| | | Tlf.: 75723949