Vi har EDB-værktøjer til at bearbejde Jeres data, og lave alle former for regnskaber og rapporter, der er nødvendige, f.eks interne
periode-regnskaber, med sammenligningstal og budgettal for
sidste år og indeværende år.

Efter behov udformer vi også eksterne regnskaber til offentlig-
gørelse til eksterne brugere, med revisionspåtegning, eller alene
med påtegning om regnskabsopstilling, hvis det er Jeres ønske,
og at Jerés bank f.eks. ikke forespørger et eksternt regnskab med
revisionspåtegning, hvor revisor i samarbejde med ledelsen indestår for troværdigheden af betydelige balanceposter som varelager og
værdien af debitorer og forpligtelser etc.
Erhvervsrevisorerne i Vejle ApS - Medlem af Danske Revisorer FSR| | | Tlf.: 75723949