En af vores vigtigste opgaver er at give profesionel rådgivning til vores kunder. 

Vores rådgivning spænder bredt, fra f.eks. deltagelse i forhandlinger med bank og kreditforening om sammensætning af virksomhedens mest hensigtsmæssige kapitalgrundlag.

Sparring med ledelsen omkring vurdering af investeringer, køb eller leasing, styring af likviditet og arbejdskapital i hverdagen.

Budgetsimuleringer af nye tiltag, en seance på hvordan fremtidens
udvikling kan se ud.

Skatteplanlægning, vurdering af selskabsstruktur før generationsskifte.

Har vi ikke selv den nødvendige kompetence i huset, samarbejder vi med specialister indenfor Skat og jura, således at I som kunder
får den rigtige løsning, der er afdækket indenfor gældende lovgivning i Danmark og på udvalgte geografiske lande og markeder.
Erhvervsrevisorerne i Vejle ApS - Medlem af Danske Revisorer FSR| | | Tlf.: 75723949